ကလပ္ဘ႐ုကာ 1-1 ယူႏိုက္တက္ ပြဲစဥ္မွ (15) မိနစ္သာလူစားဝင္ကစားခဲ့သည့္ ဖာနန္ဒက္၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

ေဘာလုံးေပးပို႔ရာ၌တိက်မႈ%-(100%)

ဂိုးဧရိယာထဲကိုေဘာလုံးေပးပို႔မႈ -(5) ႀကိမ္

ဂိုးေပါက္ကန္သြင္းမႈ-(4)ႀကိမ္

၊(4) ႀကိမ္စလုံးပိတ္ဆို႔ခံခဲ့ရ ဂိုးဧရိယာထဲ၌ေဘာလုံးေက်ာ္ျဖတ္မႈ-(2) ႀကိမ္

ျပစ္ဒဏ္က်ဴ းလြန္ခံရျခင္း-(1) ႀကိမ္

လိမ္ေခါက္လွည့္ထြက္မႈ-(1) ႀကိမ္

Credit original uploader

Copy from  Manchester united daily myanmar

Share: